Po Seine do sladké Paříže

20.07.2015

Tento týden začal v sobotu 11.7. v přístavu a městě Perone, které už leží na křižovatce kanálu Du Nord, po kterém jsme připluli z Belgie a řeky Ĺ Oise, která se vlévá pod Paříží do Sény.

V Perone jsme také vystřídali posádky, což přineslo další den zdržení. Ĺ Oisu jsem již proplul v r. 2002 obráceně na plavbě z Paříže do Píšťan moji starou lodí Arabelou. A nutno říci, moc se nezměnilo. Zatím trochu nechápu, proč dokonale službami vybavené Německo a Holandsko poskytují proplutí turistům zdarma a v Belgii i Francii se hned na hranicích platí. Přístavy se téměř nevyskytují a když, tak v nich nejsou deklarované služby. Prý se to městům a obcím nevyplácí. Takže zakotvíte u výdajových panelů na vodu a elektřinu, ale nic nefunguje. Ještě štěstí, že naše loď má i svoji spolehlivou úpravnu vody a solární zdroj energie. No a značení kanálů či řek po km natož po stovkách metrů neexistuje ani na Seine. Nechci ale paušalizovat. Je to zkušenost z jižní Belgie a severní Francie.

Ĺ Oisa je řeka poklidná velikosti našeho horního Labe, do Paříže je na ni celkem 7 plavebních komor, které již proplavují nákladní lodě i přes 1000 tun. Proplavování nás turistů OK a bez zdržování. 13.7. jsme zakotvili u navigace v centru města Creil, kde jsme museli den počkat, protože, jak známo, 14.7. se koná největší svátek Francie - dobití Bastily a to mají veškeré služby stop. V předvečer svátku jsme byly svědky obrovského půlnočního ohňostroje v trvání min. 30 minut - nádhera. Druhý den jsme nastartovali naše obdivuhodná elektrokola AGOGS a podnikli výlet do města Chantilly, kde je nádherný zámek a druhá největší obrazárna po Louvre.

No a Paříž se blížila a ve středu 15.7. jsme vpluli k večeru do Seine. Břehy zcela souvisle obsazeny loděmi všeho druhu, většinou již určených k trvalému obývání. Nezbylo nám, než se k jedné takové opuštěné vyvázat na noc. Ve čtvrtek ráno byla jasná obloha a to trvalo až do odpoledne a tak nám nevadil ani protivítr s protiproudem a po 72 km plavby s překonáním dvou plaveních komor jsme ve 20.30 zakotvily v nádherném přístavu Port de Ĺ Arsenal - La Bastille v samém centru Paříže za Notre Dame. Pozoruhodné je, že je na pravobřežním přítoku Seine a oddělen plavební komorou s výškou zdvihu přes 3 m, což znamená, že je skvěle chráněn před povodněmi na Seine.

Průjezd celou Paříží byl úchvatný a vyvrcholení bylo kolem Ejfelofky, kde jsem se jako kormidelník hodně zapotil. Neuvěřitelné množství turistických velmi rychlých lodí a do toho i lodě nákladní, mnoho mostů, protiproud a vlny od lodí jako na moři. Po Sine do Le Havre už plují lodě o výtlaku i 5000 tun a tomu také odpovídají plavební komory. Dnešek jsme věnovali prohlídkám Paříže i nákupům a opět k tomu využili zmíněná elektrokola. Ta se zde opět skvěle osvědčila. Zdá se, že co Pařížan, to cyklista. Po celé Paříži jsou městské půjčovny kol na paušál i celoroční. Půjčit a odložit je možno kdekoliv.

Velmi důležité dnes bylo i setkání se dvěma mladými novináři Pařížského tisku.Loď je velmi zaujala a už teď večer jsou na internetu oba články k dispozici. Zítra ráno jedeme na kolech pro noviny a pak vzhůru na Strasbourg. Od řeky Marne nás dělí posledních 5 km po Seine.

S pozdravem Mirek Cink