Z Datteln-Wesel do Bruselu

05.07.2015

Zpráva z posledního týdne plavby z kanálu Datteln-Wesel 27.6. do Bruselu 1.7.

Konečně léto po německé zimě a deštích. Takže plavba po Rýnu, Walu, Holandische Diepu - ústí Walu a Maasu do severního moře, dále kanálem Shelda-Rijn na Antverpy a Bruselu byla napínavá, ale krásná. Po letech nové vplutí do Rýnu s napínavým očekáváním bylo po klidné plavbě v plavebních kanálech mnohem náročnější. Obrovské dopravní lodě za pár let zase zhoustly, zkrásněly a hlavně zvětšily výtlaky a rozměry.Jeden tlačák tlačí až 6 van po 2500 i více tunách. Jednu novou kontejnerovku uvidíte ve fotopříloze. Díky těm nákladním rychle plujícím kolosům, větru a dravému proudu se SUN RIVER dočkala prvního pořádného testu, jak obstojí v budoucnu na př. při plavbě do Anglie.Přineslo to hodně nervozity oběma starým mořským vlkům, ale výsledek nás brzy uklidnil. Příčná stabilita prověřená plavební zkouškou a také na modelu je OK. A zážitek z houpající plavby a šumění vody byl podobný, jako plavba pod plachtami. 

Na Sheldě už jsme potkali hodně zaoceánských obrů a v přístavu Antverpy, kterým jsme proplouvali několik hodin, jsme jich odhadli přes 100, které zde vykládají či nakládají zboží.S proudem Rýna a Walu (cca 5 km/hod.) jsme jeli i přes 12 km/hod. a šetřili při tom energii tak, že při plně zapnutém komfortu a sluníčku jsme i během plavby dobíjeli baterie. Překvapení nám připravila Shelda, protože jsme do ni vpluli v Antve do plného odlivu. Rozdíl hladin je min. 5 m. Proti zatím největšímu proudu jsme vypluli k vyhledání vhodného kotviště na počkání přílivu. To se k večeru podařilo a pak ve 04.10 h. 1.7. jsme po první krásné noční plavbě cca v 6h ráno vpluli pod plavební komoru Vintam na začátku kanálu Shelda - Brusel.

Oslava byla trochu zmírněna požadavkem 80 ti EUR na průjezd Belgií a povinností vylepení známky. Už aby byla EU jednotnější. V ČR, Německu a Holandsku se neplatí, ale v Belgii a ve Francii ano. Po kanálu do Bruselu to už bylo radostnější i když převážně průmyslovou periferií. Brzy odpoledne jsme splnili plán a vyvázali se v jachetním přístavu ROYAL YACHT CLUB po uplutí 1600 km od počátku.

Lodička zde zůstane až do neděle 5.7., protože se opravuje na naší trase jedna plavební komora. Čas čekání nebyl promarněn. Díky přípravě a organizaci našich přátel nás navštívili europoslanci z Řecka a Holandsk a asistenti českých poslanců paní Sehnalové a pana Tošonovského, pánové Vyka a Sochorek. Myslím, že to byla zatím nejúspěšnější propagace projektů D-O-L, PVE Lipno - Dunaj i samotné SUN RIVER. Hodně se líbila i česká kola AGOGS a do Bruselu by se jich hodně vešlo. Cesta auty je zde mnohem horší, než Prahou ve špičce. Po vystřídání posádky vyplujeme k jihu na Paříž.

S pozdravem Mirek Cink