Sun River v Českém Yacht Klubu

27.01.2015

Klub Českých yachťařů vytiskl článek o Sun River ve svém měsíčním časopise. Odkaz :  Sun River v Českém Yacht Klubu